MỘT SỐ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG CỦA LA-5 VÀ BB-12

*Giúp ngừa tiêu chảy do dùng kháng sinh đường uống

1. De Vrese, et al. Probiotic lactobacilli and bifidobacteria in a fermented milk product with added fruit preparation reduce antibiotic associated diarrhea and Helicobacter pylori activity. J.Dairy Res. 2011:1-8     Xem chi tiết

2. Wenus, et al. Prevention of antibiotic-associated diarrhoea by a fermented probiotic milk drink. Eur.J.Clin.Nutr. 2008; 62:299-301   Xem chi tiết

* Cải thiện hiệu quả các liệu pháp điều trị H. Pylori

1.Sheu, et al. Pretreatment with Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing yogurt can improve the efficacy of quadruple therapy in eradicating residual Helicobacter pylori infection after failed triple therapy. Am.J.Clin.Nutr. 2006;83:864-869   Xem chi tiết

2. Wang, et al. Effects of ingesting Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing yogurt in subjects with colonized Helicobacter pylori. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80:737-741     Xem chi tiết

3. Sheu, et al. Impact of supplement with Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing yogurt on triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Aliment.Pharmacol.Ther. 2002;16:1669-1675     Xem chi tiết

* Giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Cải thiện tình trạng tiêu chảy, táo bón

1. Sagen. Treatment of functional disturbance in the intestine by administration of lactic acid bacteria. Internal report. Internal report 1989     Xem chi tiết

2. Savard, et al. Impact of Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 and, Lactobacillus acidophilus LA-5containing yoghurt, on fecal bacterial counts of healthy adults. Int.J.Food Microbiol. 2011        Xem chi tiết

* Dùng trong thời kỳ mang thai: Giúp tăng kháng thể trong sữa mẹ, giảm dị ứng ở con

1. Dotterud, et al. Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial. Br.J.Dermatol. 2010;163   Xem chi tiết

* Giúp hỗ trợ trong điều trị viêm ruột kết

1. Wildt, et al. Probiotic treatment of collagenous colitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis subsp. Lactis. Inflamm.Bowel Dis. 2006;12:395401 Xem chi tiết

* Hỗ trợ chống lại nhiễm nấm Candida

1. Black, et al. Report from a double-blind placebo-controlled trial with HIP against traveler’s diarrhea with a new dosage regimen. Internal report. Internal report 1995       Xem chi tiết

2. Hilton, et al. Ingestion of Yogurt Containing Lactobacillus acidophilus as Prophylaxis for Candidal Vaginitis. Annals of Internal Medicine 1992;116:353-357     Xem chi tiết